งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดลพบุรี 2
...........................................................................................
เข้าหน้วหลักเวบไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดลพบุรี 2

...........................................................................................
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
...........................................................................................

เข้าหน้าหลักเวบไซต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
...........................................................................................