ข่าว / ประชาสัมพันธ์

  • ดูผลการเรียนทุกระดับชั้น คลิกเลย
  • บันทึกและพิมพ์ใบสมัครประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิกเลย

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา Chaibadanwittaya School

 

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

ข้อมูลเกี่ยวกับ O-NET ม.3

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ O-net ม.6